Sidan 8 - Mareno_NP90_spisar_el

Mareno NP90 Spisserie
Induktionsspis NI9-8TE
Effektiv och energisnål
Mareno induktionsspis NI9-8TE är snabb och har hög kapacitet, med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt
mindre ventilation. Spisen kokar upp 10L vatten på ca 11 minuter. Lämplig för alla stora kök.
Lång livslängd
Mareno NP90 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva,
vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vat-
ten som stötar. Kokkärlen måste vara avsedda för induktion. Bästa effekt uppnås om ett Ø12-28 cm kokkärl
centreras på zonen. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.
Placering och säkerhet
Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygien­underskåp/kylbänk, på bro-system eller
konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monte-
ringsram NXP90-80 används. Induktionsspisar kräver kylluft och bör ej placeras under överhylla där tunga
föremål förvaras.
Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker någon gång per år.
Mareno induktionsspis NI9-8TE har fyra Ø28 cm kokzoner på 5 kW vardera. Den 6mm tjocka
Ceran®-hällen (75x69 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för
de fyra zonerna.
Tillbehör:
Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV. Alla
NP90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).
Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB
2015-01-20
Effekt:
20
kW
Anslutning el:
400
V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:
25
A
Rek. anslutningskabel:
4
x6mm
2
Anslutning gas:
Anslutning VA:
Dimension BxDxH
800
x900x250 mm
Vikt bto/nto:
78/--
kg
Art. Nr:
911.3108
Tekniska specifikationer