Sidan 4 - Mareno_NP90_spisar_el

Mareno NP90 Spisserie
Induktionsspis NITC9-4TE
Effektiv och energisnål
Mareno induktionsspis NITC9-4TE är snabb och har mycket hög kapacitet, med verkningsgrad över 90%.
Kokzonerna är variabla och aktiverar bara uppvärmning där en kastrull placeras, vilket gör att ett flertal små
kastruller kan användas
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt
mindre ventilation. Spisen kokar upp 10L vatten på ca 8 minuter. Lämplig för alla stora kök.
Placering och säkerhet
Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygien­underskåp/kylbänk, på bro-system eller
konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monte-
ringsram NXP90-40 används. Induktionsspisar kräver kylluft och bör ej placeras under överhylla där tunga
föremål förvaras.
Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker någon gång per år.
Mareno induktionsspis NITC9-4TE har två variabla kokzoner på 7 kW vardera. Den 6mm
tjocka Ceran®-hällen (35x69 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och indivi-
duellt för de två zonerna.
Tillbehör:
Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV. Alla
NP90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).
Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB
2015-01-20
Effekt:
14
kW
Anslutning el:
400
V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:
25
A
Rek. anslutningskabel:
4
x2,5mm
2
Anslutning gas:
Anslutning VA:
Dimension BxDxH
400
x900x250 mm
Vikt bto/nto:
54/--
kg
Art. Nr:
911.3204
Tekniska specifikationer
Lång livslängd
Mareno NP90 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva,
vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vat-
ten som stötar. Kokkärlen måste vara avsedda för induktion. Bästa effekt uppnås om ett Ø12-28 cm kokkärl
centreras på zonen. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.