Sidan 10 - Mareno_NP90_spisar_el

Mareno NP90 Spisserie
Induktionsspis NITC9-8TE
Effektiv och energisnål
Mareno induktionsspis NITC9-8TE är snabb och har mycket hög kapacitet, med verkningsgrad över 90%.
Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt
mindre ventilation. Spisen kokar upp 10L vatten på ca 8 minuter. Lämplig för alla stora kök.
Lång livslängd
Mareno NP90 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva,
vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vat-
ten som stötar. Kokkärlen måste vara avsedda för induktion. Bästa effekt uppnås om ett Ø12-28 cm kokkärl
centreras på zonen. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.
Placering och säkerhet
Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygien­underskåp/kylbänk, på bro-system eller
konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monte-
ringsram NXP90-80 används. Induktionsspisar kräver kylluft och bör ej placeras under överhylla där tunga
föremål förvaras.
Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker någon gång per år.
Mareno induktionsspis NITC9-8TE har fyra variabla kokzoner på 7 kw effekt vardera. Den
6
mm tjocka Ceran®-hällen (75x69 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och
individuellt för de två zonerna.
Tillbehör:
Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV. Alla
NP90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).
Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB
2015-01-20
Effekt:
28
kW
Anslutning el:
400
V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:
50
A
Rek. anslutningskabel:
4
x10mm
2
Anslutning gas:
Anslutning VA:
Dimension BxDxH
800
x900x250 mm
Vikt bto/nto:
87/--
kg
Art. Nr:
911.3208
Tekniska specifikationer