NP70 SWE ALLMÄNNA EGENSKAPER - page 6

6
UPPSTÄLLNINGPÅBETONGSOCKEL
-
STALLATIONONWHEELS
UPPSTÄLLNINGPÅHJUL
Medför enklare golvrengöring.
2olikamöjligheter, senedan.
Möjligpågolvmodeller ochunderskåp.
Rostfritt frontskydd för 50mmhöga
fötter, tillverkasochmonteraspåplats.
Uppställningpåen främrebetongkant
130mm, standardfötter baktill.
Uppställningpåenbetongplatta
80mm, 50mm justerbara fötter krävs.
1,2,3,4,5 7,8
Powered by FlippingBook