Sidan 9 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

9
Vad är problemet
Alla tillagade maträtter har en kort
­hållbarhet, endast två till tre dagar och
kvaliteten sjunker omedelbart efter
­tillagningen. Det är ett faktum, att om
mat får svalna i rumstemperatur, uppstår
följande problem:
Betydande viktsförlust, 8–10% avdunstning.
Sämre kvalitet, smak, doft genom ­uttorkning.
Snabb försämring av maten.
Förutom detta så är det stor risk för
­bakterienedsmittning, vilket ger betydligt
större säkerhetsrisker för dig och dina
kunder.
Har du någonsin tänkt på, att om du hade
möjlighet att bevara oförändrad matkvalitet
för en längre tid, så skulle detta ge dig,
utom några som helst tvivel, en stor
­förtjänst till din rörelse.
Du skulle kunna:
Reducera svinn.
Producera mer under en lugn period och
utan större besvär kunna acceptera en större
efterfrågan.
Förbereda större kvantiteter vid vilken tidpunkt
som helst och därigenom spara arbete och
energi.
Erbjuda dina kunder ett bredare utbud,
en allsidigare meny.
Hur kan du göra detta?
Det är enkelt.
Genom att reducera mattemperaturen,
omedelbart efter tillagning, till +3°C
i kärnan på maximal tid av 90 minuter.
Varför
Därför att på detta sätt reducerar du
­dramatiskt bakterieökningen under den
första timmen efter tillagning, vilket är
­huvudorsaken till snabb matförsämring.
Detta gör det möjligt att bevara din mat
upp till fem gånger längre än tidigare.
Fig. 1 Bakterier finns alltid på maten,
men deras förökning måste hållas under
kontroll.