Sidan 4 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

4
Utrustning
För att kunna utveckla Er rörelse på detta
sätt behövs en modern kombiugn samt en
snabbnedkylare eller Blast Chiller. I större
kök bör utrustningen vara avpassad så att
vagnen från kombiugnen passar i snabb­
nedkylaren och även i kylförvaringen.
I mindre kök kan snabbkylaren placeras under
kombi­ugnen eller vid sidan om. I detta fall
måste man skjuta in kantinerna manuellt.
 Den kalla färdiglagade maten kan därefter
återuppvärmas eller regenereras i samma
kök, eller transporteras till satelitkök för
regenerering där.Transporten måste ske
under kontrollerade former.
DEL 1. SYSTEMET
Cook & Chill
– till vad då,
för vem då?
Cook & Chill eller snabbnedkylning av ­tillagad
mat passar alla typer av kök. Systemet kan
användas effektivt och flexibelt.
Effektiv tidsplanering – tillagning kan ske
i förväg utan tidspress.
Effektiv resursplanering – Större råvaru
­inköp, fler måltider kan tillagas samtidigt,
utrustningen kan användas mer ekonomiskt.
Bredare meny – större urval av rätter
kan erbjudas, med samma eller förbättrad
kvalitet.
Förbättrad service – personalen får
mer tid över till gästerna, då maten kan
förberedas.
Mindre svinn – tillagningen planeras, varför
mindre måste slängas, endast de portioner
som är beställda iordningställes.
Förbättrad portionskontroll – kostnaden
per portion kan exakt kalkyleras, alla gäster
får samma mängd och kvalitet.
Sammantaget gör detta Ert arbete mer
­effektivt och gästerna erbjuds ett större
urval och bättre service. Ni kommer att
kunna klara av ett större antal gäster på
kortare tid. Såväl omsättning som lönsam­
heten kommer att öka. Om köket tidigare
var en trång sektor ger systemet Er möjlig­
heter att snabbt öka kapaciteten utan att
anställa mer personal eller utöka köket.