Sidan 2 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

2
Hiber Ali S.p.a är en världsledande till­
verkare av snabbnedkylare. Man tillverkar
nedkylnings utrustning för bagerier och
storkök. Hiber Blast Chillers finns i kapacitet
från 11 kg upp till 360 kg på 90 minuter.
Hiber utnyttjar modern teknologi för att
på allra bästa sätt sörja för hög kvalitet
på de nedkylda produkterna.
Hiber Blast Chillers och
Shock Freezers
Denna skrift beskriver de krav och möjligheter som du som användare bör känna till för att på
rätt sätt och med bästa resultat använda din Hiber Blast Chiller.