Sidan 15 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

15
Sammanfattning
Att använda en snabbnedkylare +3°C
i kärnan, ger dig mer förtjänst genom:
Längre hållbarhet.
Bättre arbetsorganisation.
Förbättrad matkvalitet.
Reducerad viktsförlust.
Minskat svinn.
Bättre hygien och säkerhet.
Att använda en snabbinfrysare –18°C
i kärnan, ger dig mer förtjänst genom:
Förbättrad matkvalitet.
Längre hållbarhet.
Reducerad viktsförlust.
Högre produktionshastighet av frusen mat.
Besparing vid inköp av säsongsvaror och
stora kvantiteter.
Bättre hygien och säkerhet.
Vi tackar för att Ni tagit Er tid att läsa
denna skrift. En Blast Chiller kan förändra
mycket i alla typer av kök. Rätt använd kan
den betyda skillnaden mellan framgång och
misslyckande. Vilka positiva förändringar
skulle Ni kunna uppnå?