Sidan 14 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

14
Små kristaller lämnar
­matcellerna oförstörda.
Den stora skillnaden är att efter en
snabbnedfrysningsprocess, så behåller
den upp­tinade maten en oförstörd fasthet
dess­utom med smak, vikt och utseende
som en färskvara.
Vad är fördelarna av denna
funktion?
Nu är det möjligt att:
1. Frysa matvaror som aldrig tidigare blev
frusna på grund av det dåliga resultatet.
2. Öka kvaliteten och livslängden på
frusen mat.
3. Köpa större mängder råvaror, med
­bibehållen kvalitet.
4. Reducera viktsförlusten från 15–20%
till 4–6% och därför sälja mer kvantitet
av samma mängd råvara.
5. Öka produktionshastigheten av frusen
mat. Shock frusen mat tinar snabbare
då iskristallerna är mindre.