Sidan 12 - 17a2 Hiber kyla rätt

Enkel HTML-version

12
Hur kan du erhålla
allt detta praktiskt?
Hiber kan hjälpa dig med en mycket
­tekniskt avancerad utrustning
Snabbnedkylaren
Men vad är en snabbnedkylare?
Det är en mycket funktionsduglig utrust­
ning, som arbetar med exakt motsats
till en ugn.
 Precis som en ugn höjer tempera­turen,
så sänker snabbnedkylare mattemperaturen.
Tack vare ett mycket kraftfullt kylsystem,
kombinerat med en mycket verkningsfull
ventilation, kyler den ned mat mycket snabbt
från koktemperatur över 90°C ned till
3°C i kärnan på 90 minuter.
Allt det som du drömt om tidigare är
nu möjligt och blir verklighet!
Att komma ihåg.
Längre livslängd
+
Lägre arbetskostnad +
Högre kvalitet
+
Mindre svinn
+
Mindre viktsförlust +
= Mer förtjänst
Kanske kan du nu lägga samman summorna
för att se hur ­mycket du skulle kunna spara.
Tycker du inte att detta räcker
för att låta dig ­övertygas?
Det kommer ytterligare en trevlig
­överraskning.
 Denna utrustning har två specifika
­funktioner:
Snabbnedkylning – Blast Chilling
Snabbinfrysning – Shock Freezing