Sidan 9 - Alphatec_Bakery_high

9
1
2
3
4
REP 064 / 074 – M / S
REP 084 / 104 – M / S
Ugnskapacitet
6
× (600 × 400)
Avstånd mellan hyllor
90 / 75
mm
Yttermått
900
× 715 × 760 mm
Effekt
12,5
kW
Elanslutning Spänning
3
N AC 400 V – 50 Hz
Ugnskapacitet
8
× (600 × 400)
Avstånd mellan hyllor
95 / 75
mm
Yttermått
900
x 715 x 970 mm
Effekt
14,5
kW
Elanslutning Spänning
3
N AC 400 V – 50 Hz
Version S
TILLAGNINGSSÄTT
> Konvektion 30 – 300°C
> Konvektion med fukttillförsel
> Ånga 30 – 100°C
FUNKTIONSSÄTT
> 64 automatiskt förhandssparade program
> 99 program kan sparas med 4 cykler
i automatisk sekvens
> Manuellt tidsinställt
> Kontinuerlig drift
Manuella elektroniskt kontrollerade manöverdon
Knapp för 4 cykler med led för visualisering.
Effektreducerare.
Två fläkthastigheter.
Direktknapp till de automatiska och personliga programmen.
Alfanumerisk display.
Automatisk justering av fuktigheten.
Dry-Rapid:
System för snabbt utsläpp av fuktigheten.
Autodiagnos. Kommandon för: fuktare, belysning av ugnskammaren,
snabbavkylning med öppen lucka.
TILLVAL
> Handdusch
> Kärntemperaturnål