Sidan 7 - Alphatec_Bakery_high

Easy-book,
Lätt att använda, upprepningsbar kvalitet.
99
program som
kan sparas
64
automatiska
program
Vill du kunna använda automatiska program?
Det är lätt!
Tryck först på
easy book”
-
knappen och få direkt åtkomst till
de recept som är lagrade i ugnen eller i dina tillagningsprogram.
Två stora displayer vägleder dig enkelt steg för steg. Du kan
välja mellan
Alphatechs
tillagningsmetoder eller skapa och
lagra ett stort antal helt nya program på ett enkelt sätt. På så
sätt kan du återskapa den önskade tillagningskvaliteten gång
på gång med hjälp av en enkel knapptryckning.
7