Sidan 20 - 11 WERY_600_2014_LR

E
E
E
E
E
400
600
800
70
21
70
21
70
21
36
328
36 36
528
36 36
728
36
70
424
106
295
25
60
600
400
70
21
36
328
36
295
424
106
70
81
25
600
230
V1N
230
V1N
230
V1N
230
V1N
BME64
BME66
BME68
BSEI64
Värmeri
Vattenbadsvärmeri med djup bassäng med
rundade innerhörn, utan några svetsfogar
för enkel rengöring. Folieelement placerade
under bassängen med integrerat överhett-
nings- och torrkokningsskydd. Olika modeller
400, 600
eller 800 mm breda, med tem-
peraturintervall från 30–90°C.
Pommes frites värmeri med under- och
övervärme. GN 1/1 kantin med djup
150
mm och snedställd bottenplåt för
enklare åtkomst och rengöring.
Enkel med låg energiförbrukning.
20