Sidan 2 - 11 WERY_600_2014_LR

Wery 600 är ett moduluppbyggt system
med oräkneliga kombinationer. Enheterna
kan placeras på kylbänk, underskåp eller
stativ. Med ett djup på 600 mm för elek-
triska enheter och 650 mm för gasenheter
samt ett flertal variationer på bredderna
är enheterna lättplacerade och flexibla.
Detta gör att det alltid går att skapa den
Känsla
Perfekt harmoni med högutvecklat utförande
och genomtänkt innehåll.
Nya Wery 3:e generationen är kompakt
och kraftig.
bästa och mest effektiva lösningen för dina
behov. Enheterna är försedda med gummi-
fötter som fälls in i Wery underrede så att
de står stabilt och arbetshöjden blir 900 mm.
Ska en apparat ställas intill en annan –
använd Wery hopkopplingslist för bästa
hygien.
02
Mångsidighet i
WERY GRILLSERIE – 3:e generationen