Sidan 11 - 11 WERY_600_2014_LR

GG
G
M1
E
E
G
G
1100
653
700
31,5
31,5
21
21
50
600
50
50
50
1000
422
109
70
52
608/708
140/240
830/930
700
422
109
70
52
140/240
830/930
630/730
21
65
31.5
100
50
600
50
653
Teknisk innovation
Kontrollvred designade för att
vara vattenskyddade.
11
Gasspis 6 brännare med gasugn
Kraftfull i kompakt storlek – med 3 st öppna
brännare på 6 kW och 3 st på 3,5 kW.
Emaljerade kastrullstöd tillverkade för kastrul-
ler upp till Ø 280 mm (optimalt) och ner
till Ø100 mm. Fogfri toppskiva med rundade
hörn för enkel rengöring.
Termostatreglerad gasugn 5 kW, anpassad
för GN1/1 men med extra djupt ugnsut-
rymme för större plåtar/galler. Extra kraftig
ugnsbotten ger jämnare värme. Rostfri och
rundade invändiga hörn för lång livslängd
och enkel rengöring.
Underskåp med dörr, helt i rostfritt.
Kraftig, funktionell och tillförlitlig.